Duurzaam bedrijfssucces bereiken door te focussen op freelancer tevredenheid

  |  juni 5, 2023

Een artikel over het identificeren van de behoeften en drijfveren van freelancers om de ultieme benadering te vinden voor het succesvol runnen van een bedrijf met een flexibele schil.

Het belang van werknemerstevredenheid kan niet worden onderschat, zelfs niet als langdurig dienstverband hierbij geen streven is. De krapte op de arbeidsmarkt heeft over de jaren heen gezorgd voor een substantiële toename in zelfstandigen, wat betekent dat bedrijven hun aanpak moeten herzien om deze flexibele werkgroep te ondersteunen. Dit artikel werpt licht op de veranderende dynamiek en hoe bedrijven hierop kunnen inspelen.

Streven naar marktleiderschap is een bekende strategie, waarbij productexcellentie en efficiëntie de concurrentiepositie versterken. Dit vergt inzicht in wie de klant is en wat ze willen – of, in andere woorden, het creëren van “klantintimiteit”.

Nu we het belang inzien van het hebben van een loyaal en capabel team, is het wellicht aan de orde om de werknemer als klant te gaan beschouwen en marktleiderschap toe te passen op HR-management. De insteek hierbij is het bereiken van uitmuntend werkgeverschap door het grondig leren kennen van de waarden en behoeften van je flexibele doelgroep om zo “freelancerintimiteit” te creëren.

Een mentaliteit die hierop aansluit, is het Rijnlands Model. In dit model gaat marktleiderschap verder dan alleen het leveren van een perfect product, door rekening te houden met de behoeften van alle (toekomstige) stakeholders, waaronder klanten, leveranciers, de lokale gemeenschap en werknemers. Het resultaat? Duurzaam zakelijk succes en tevredenheid op de werkvloer.

Investeren in werknemersbehoud alleen is echter niet meer voldoende. Bedrijven moeten ook freelancers actief aantrekken en effectief managen om succesvol te zijn in de huidige flexibele HR-markt. Het Rijnlands model kan hierin een waardevolle leidraad bieden.

De hamvraag blijft: wat hebben freelancers nodig om intrinsiek gemotiveerd te zijn en productief te werken? Dit zijn vragen die per sector, of zelfs per organisatie beantwoord moeten worden. Uit een algemeen onderzoek onder freelancers blijkt echter wel dat thema’s zoals sociale isolatie, gebrek aan duidelijke communicatie en transparante informatieverstrekking (wat vaak als essentieel werd gezien voor het leveren van efficiënt werk), op dit moment prominente pijnpunten zijn.

Een andere interessante bevinding is dat het bereiken van klanttevredenheid volgens de meerderheid elementair is voor het voelen van professioneel succes, terwijl evaluatieprocessen voor tijdelijke werkkrachten volgens diezelfde groep niet tot nauwelijks geïntegreerd zijn. Zorgelijk, maar wanneer bedrijven op de hoogte zijn van deze pijnpunten, valt er veel winst te behalen bij het reorganiseren van interne processen.

Kortom, het creëren van de perfecte werkomgeving voor freelancers, vereist inzicht in wat zij als ideaal beschouwen; freelancer intimiteit. Deze denkwijze vormt de basis voor het optimaliseren van HR-diensten en het worden van een marktleider in tijden van groeiende flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Echter, dit vraagt veel toewijding vanuit de werkgever, door middel van verder onderzoek binnen de eigen markt, observatie, en open communicatie met tijdelijke werknemers.

Maar, zodra bedrijven hun freelancers echt beginnen te begrijpen en hun processen dienovereenkomstig aanpassen, is duurzaam succes binnen handbereik.

Benieuwd naar de volledige achtergrond? Vraag hier het volledige onderzoek op.

Auteur: Maxim Feringa

Gebruikte referenties:

  • Ballantyne, D., Frow, P., Varey, R. and Payne, A., 2011 Value propositions as communication practice: Taking a wider view. Industrial Marketing Management, 40, pp.202–210.
  • Bisello, M. and vacas soriano, C., 2020 Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation Challenges and prospects in the EU Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation Challenges and prospects in the EU,
  • Feringa, M, 2023 Creating Business Success by Pursuing Optimal Freelancer Satisfaction. Academic Research Report at HTH International Hospitality Business Management
  • Kantabutra, S. and Suriyankietkaew, S., 2013 Sustainable leadership: Rhineland practices at a Thai small enterprise. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 19.

Deel dit artikel:

Kom je langs? Of liever online

Je bent van harte welkom bij ons op kantoor in De Koepel Haarlem! Of maak een afspraak zodat we je uit kunnen nodigen voor een online kennismaking!

Afspraak maken
Call to action image